Política de Privacitat
1. INFORMACIÓ DE L'USUARI  
Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
MyE Programas de Fidelización SL és responsable del tractament de les dades personals de l'USUARI i l'informa que aquestes dades seran tractades d'acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).   

Per a què tractem les seves dades personals?
Mantenir una relació comercial amb l'usuari. Les operacions previstes per dur a terme la tramitació són:
  • Enviament de comunicacions publicitàries comercials per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que permeti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals hagi arribat a un acord promocional. En aquest cas, tercers mai tindran accés a dades personals.
  • Dur a terme estudis de mercat i anàlisi estadística.
  • Tramitar comandes, sol·licituds, respondre a consultes o qualsevol tipus de sol·licitud que es fa per part de l'USUARI a través de qualsevol dels formularis de contacte que es posaran a disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
  • Envia el butlletí online, sobre notícies, ofertes i promocions en la nostra activitat.  
Per què podem processar les seves dades personals?
Perquè el tractament està legitimat per l'article 6 de l'RGPD de la manera següent:
  • Amb el consentiment de l'USUARI: enviament de comunicacions comercials i newsletter informativo.
  • Per l'interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisi estadística, etc. i tramitar ordres, sol·licituds, etc. a petició de l'USUARI.
Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?
Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la finalitat del tractament o hi ha requisits legals que dictin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari fer-ho, seran eliminats amb les mesures de seguretat adequades per garantir l'anonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

A qui facilitem les seves dades personals?
No es proporciona cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si escau, per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres prestadors de serveis relacionats amb les comunicacions, amb les quals el RESPONSABLE ha signat els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa de privacitat vigent.

Quins són els teus drets?
Els drets d'assistència a l'USUARI són:
  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com de limitació o oposició al seu tractament.
  • Dreta presentar una reclamació davant l'autoritat de supervisió (www.aepd.es) si considera que la tramitació no compleix amb la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
Programes de fidelització MyE SL. Puerto Rico, 12 B - 08320 El Masnou . Correu electrònic: dpo@MyEntrada.com
Dades del Delegat de Protecció de Dades: Diagonal 419 pral 1 08006 Barcelona - dpo@iuris-tic.com

2. CARÀCTER OBLIGATORI O OPCIONAL DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI
ELS USUARIS, marcant les caselles corresponents i introduint dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i lliurement i inequívocament que les seves dades són necessàries per atendre la seva sol·licitud, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'USUARI garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraços i s'encarrega de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'USUARI. En el cas que no es prestem totes les dades, no es garanteix que la informació i els serveis prestats s'adaptin completament a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT
Que d'acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, El RESP ONSABLE està complint amb totes les disposicions de la normativa gdpr i LOPDGDD per al tractament de dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del GDPR, pel qual són tractats de manera lícita, justa i transparent en relació amb l'interessat i apropiat, rellevant i limitat al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractats.
El RESPONSABLE garanteix que ha implementat les polítiques tècniques i organitzatives adequades per implementar les mesures de seguretat establertes pel GDPR i LOPDGDDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre garanties de privacitat, pot posar-se en contacte amb el RESPONSABLE a través de MyE Programas de Fidelización SL Puerto Rico, 12 B - 08320 El Masnou (Barcelona). Correu electrònic: dpo@MyEntrada.com
Dades del delegat de protecció de dades: Diagonal 419 pral 1 08006 Barcelona - dpo@iuris-tic.com

 
Inscriu-te en la nostra newsletter
Inscribirse