Avís legal
LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

MyE Programes de Fidelització SL, responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper dusuari, comprometent-se a lobservança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal fora de laplicació.
MyE Programes de Fidelització SL es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent com a suficient la publicació al lloc web de MyE Programes de Fidelització SL.

Per a més concreció remeteu-vos a l'apartat TERMES I CONDICIONS D'ÚS

1. DADES IDENTIFICATIVES
Nom de domini: myentrada.com
Nom comercial: MyEntrada
Denominació social: MyE Programes de Fidelització SL
NIF: B64713456
Domicili social: Puerto Rico 12-B, 08320 El Masnou, BARCELONA
Telèfon: 935 400 790
e-mail: info@myentrada.com
Inscrita al Registre (Mercantil/Públic): MYE PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN SL (“MyEntrada”), Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 40066, foli 164, full B-358709 inscripció 52. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas lautorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de myentrada.com.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per fer qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, podeu fer-ho a través del correu electrònic
dpo@iuris-tic.com o dpo@astrya.es .

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS
El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Ús de galetes
Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius dinformació que el servidor envia a lordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida dels mateixos.
Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d'entrades, etc., en aquests casos són galetes prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a fins analítics i per mostrar publicitat personalitzada en base a un perfil elaborat a partir dels seus hàbits de navegació (per exemple, pàgines visitades). A qualsevol usuari que visita la web se li informa de l'ús d'aquestes galetes mitjançant un banner flotant. En cas d'acceptar-ne l'ús, el banner desapareixerà, encara que en tot moment podrà revocar el consentiment i obtenir més informació consultant la nostra Política de cookies.
L'usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.


Política d'enllaços
Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l'administrador del lloc web.
Aquest lloc web s'ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. Tot i això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.


Adreces IP
Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades per tal d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, ordre de visites, punt d'accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats que s'hi desenvolupin, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els jutjats i tribunals més propers al Masnou.

TERMES I CONDICIONS D'ÚS.
El Responsable del Tractament d'ara endavant L'EMPRESA
El visitant de la web, d'ara endavant USUARI.

L'EMPRESA és la llicenciatària d'aquesta web, que té per objecte proporcionar als visitants la informació necessària sobre productes i serveis que aquestes Condicions Generals tenen com a objecte regular la posada a disposició d'aquesta informació. Tant la navegació per la botiga en línia com l'adquisició de qualsevol producte o servei oferts en ella, suposen l'acceptació com a USUARI, sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals de contractació i utilització. El fet de registrar-s'hi implica que acceptes expressament aquestes condicions.

L'EMPRESA podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar les presents Condicions Generals i en conseqüència, es recomana que es llegeixi detingudament abans de dur a terme qualsevol tipus d'acció, disposant en cas de tenir algun dubte l'usuari, la següent adreça de correu per a consultes relatives al servei ofert: info@myentrada.com

Així mateix, se us informa que lobjecte del servei és la promoció de lestalvi a través de descomptes per ladquisició desdeveniments a través del Lloc web, dacord amb les presents condicions dús.

Queda prohibit el registre al Lloc de menors de 18 anys. Si persones menors d'edat fan ús d'aquest lloc web amb el consentiment dels pares o tutors, aquests últims seran considerats responsables dels actes que duguin a terme els menors a càrrec seu.

Tant l'accés al Lloc com l'ús o subministrament no consentit de la informació que conté és responsabilitat exclusiva de la persona que el realitza.

ÚS i GAUDEIX DEL SERVEI
Per poder accedir als beneficis del Lloc cal tenir la condició d'Usuari Registrat.

La contrasenya per accedir als serveis de l'usuari registrat és personal i intransferible. L'Usuari Registrat serà l'únic responsable de mantenir-ne en secret la mateixa i de les conseqüències de la seva pèrdua, quedant eximida L'EMPRESA de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut de contrasenyes per tercers no autoritzats i és responsabilitat de l'usuari l'actualització de les dades dels quals és titular, perquè la informació sigui exacta d'acord amb els Principis del RGPD, per la qual cosa qualsevol canvi sobre e-mail, telèfon o col·lectiu a què pertany, haurà de ser comunicat a info@myentrada.com.

En cas que L'USUARI no faci les compres a través dels enllaços i codis facilitats, L'EMPRESA no es farà responsable de la no aplicació de les promocions anunciades.

La marca MYENTRADA, pertany a la Societat MyE Programes de Fidelització, tal com s'informa a l'inici i el servei de què gaudeix, ha estat contractat mitjançant un acord per l'entitat a què pertany l'USUARI i en què participa com a membre d'aquesta entitat. Per això, com USUARI, en fer ús del Lloc, està consentint que L'EMPRESA intercanviï informació amb entitat a què l'USUARI pertany fruit de tal acord, a fi que aquesta tingui coneixement estadístic a través del mateix Lloc dels membres que s'han beneficiat dels serveis esmentats, així com dels usuaris que causen baixa. A més, la subscripció al servei ofert per L'EMPRESA està supeditat que l'usuari segueixi sent membre de l'entitat que ha contractat el servei, per la qual cosa l'entitat comunicarà la baixa de qualsevol membre que deixarà també de ser usuari del servei, iniciant-se els tràmits per baixar aquest servei. En cas que l'entitat no comuniqui les baixes, l'usuari comunicarà a l'EMPRESA la baixa de l'Entitat, a l'efecte de deixar de ser usuari d'aquest servei.

Conseqüentment se us informa que:
Productes i/o serveis, Contingut i Especificacions: Totes les característiques, contingut, especificacions, productes, serveis i preus descrits estan subjectes a canvis sense avís previ. La inclusió de qualsevol producte o servei en aquest portal no implica ni garanteix que estiguin disponibles a qualsevol moment.

Ús d'aquesta web:
Tots els continguts d'aquesta web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, el codi font i el programari, són de l'exclusiva propietat, estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional. Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

Material inadequat:
Amb caràcter general l'USUARI s'obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d'ús contingudes en aquestes oa la web ia obrar sempre conforme a la Llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què gaudeix, abstenint-se d'utilitzar el portal de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal d'aquest.

Descàrrecs de Responsabilitat:
L'EMPRESA es reserva el dret a interrompre l'accés a la web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense avís previ, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada. En conseqüència, no es garanteix la disponibilitat ni la continuïtat de la web ni dels serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part de l'USUARI es duu a terme pel seu compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir-se responsabilitats en aquest sentit. L'EMPRESA no assumeix cap responsabilitat ni serà responsable per qualsevol dany o qualsevol virus que pugui infectar el sistema, l'equip de telecomunicació i una altra propietat de l'USUARI que pugui ser causat o resultant de l'accés, l'ús o l'exploració d'aquest web o per la descàrrega de qualsevol informació o material de la mateixa. En cap cas, cap part implicada en la creació, la producció o la transmissió d'aquest web seran responsables davant l'USUARI o qualsevol altra persona, per danys ocasionats, excepte casos d'imprudència greu o dolosa, originats per l'ús, incapacitat per a l'ús o qualsevol resultat de l'ús d'aquesta web, així com qualsevol Web enllaçada amb aquesta, o dels materials, informació o serveis continguts a qualsevol d'elles, una o totes les Web, tant si els danys estan basats en garanties, contactes, greuges o qualsevol altra teoria legal, tant si l'USUARI està avisat o no sobre la possibilitat d'aquests danys. Les limitacions sobre responsabilitat esmentades anteriorment s'apliquen d'acord amb la legislació vigent.

Comunicacions:
Als efectes de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que calgui, l'USUARI haurà d'adreçar-se al Servei d'Atenció al Client mitjançant correu electrònic info@myentrada.com. Les comunicacions es realitzaran conforme a les dades aportades per aquest en registrar-se a la web. L'USUARI accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la web, i/o la contractació dels serveis oferts, la utilització del correu electrònic i/o telefònic com a procediment vàlid per a la remissió d'aquestes comunicacions.
Revisions a aquestes Condicions Generals: És possible que aquestes Condicions Generals es modifiquin o incloguin canvis. Per això, l'USUARI queda obligat a accedir a les presents Condicions Generals cada vegada que accedeixi a la web, assumint que els seran aplicables les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.

Jurisdicció i Tribunals:
Aquestes Condicions Generals reemplacen qualsevol acord entre l'USUARI i l'EMPRESA, mentre sigui necessari resoldre qualsevol contradicció o ambigüitat entre tots dos. Les presents condicions generals es regiran per allò que s'ha establert i si no n'hi ha per allò que estableixen les lleis espanyoles i de la UE. Per a qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents Condicions Generals, l'USUARI i l'EMPRESA acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals que puguin correspondre de conformitat amb la legislació aplicable.

Terminació:
Tant l'USUARI com l'EMPRESA poden suspendre o acabar un compte d'usuari en aquest web en qualsevol moment per qualsevol raó. L'USUARI és personalment responsable per qualsevol comanda o subscripció realitzada o pels càrrecs incorreguts abans d'acabar el vostre compte en aquesta web. Ens reservem el dret a canviar, suspendre o paralitzar tots i qualsevol aspecte d'aquesta web, en qualsevol moment, sense avís previ.

Assistència Addicional:
Si no heu comprès alguna de les Condicions Generals anteriors o si teniu alguna pregunta o comentari, us convidem a que contacteu amb nosaltres.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
L'EMPRESA, és la propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de:
tots els allotjaments web o aplicacions mòbils publicats sota el domini “myentrada.com”, d'ara endavant el portal.

Tot el material publicat al portal, incloent-hi, sense limitació, textos, imatges, fotografies, dibuixos, música, marques o logotips, estructura i disseny de la composició de cadascuna de les pàgines individuals que componen la totalitat del lloc, combinacions de colors , codi font dels programes que generen la composició de les pàgines, i el programari necessari per al seu funcionament, accés i ús són propietat exclusiva de L'EMPRESA o cedides sota llicència per la marca del proveïdor. Sadverteix als clients i usuaris que els drets de LEMPRESA. sobre el contingut, el disseny i el codi font d'aquesta pàgina web estan protegits per la legislació espanyola i internacional vigent i relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, L'EMPRESA considera el contingut d'aquest web un programa d'ordinador i, per tant, també és aplicable tota la normativa espanyola vigent en la matèria; en particular, el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni de qualsevol dels continguts, sense el permís exprés i per escrit de L'EMPRESA.

Així mateix, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola o internacional en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com el ús dels continguts del portal. En cas de dubte, vostè, com a visitant del nostre lloc entén i accepta que no pot adaptar, editar, canviar, transformar, publicar, republicar, distribuir, redistribuir, realitzar qualsevol tipus d'emissió per mitjà d'ones o qualsevol altra tecnologia de transmissió, mostrar en llocs públics o privats mitjançant lús delements de visió o escolta comunitaris aquest lloc web o el material publicat en ell (amb independència de tipus darxiu o element) ni realitzar qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent andorrana i/o internacional en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial sense el nostre permís previ per escrit.

L´EMPRESA. informa que no concedeix cap llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionats, directament o indirectament, amb els continguts inclosos en el domini myentrada.com

L'EMPRESA li concedeix una llicència universal, no exclusiva, de lliure ús i revocable en qualsevol moment per:

Visualitzar aquest lloc web i tot el material publicat mitjançant l'ús d'un ordinador o dispositiu mòbil a través d'un navegador web.

Copiar i emmagatzemar una còpia d'aquest lloc web o/i de tot el material publicat a la memòria cau del vostre navegador web.
Imprimir les pàgines a través d'un dispositiu físic (impressora-paper) o dispositiu virtual (PDF) sempre que sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat, i no tingui com a fi un ús comercial.

Compartir els continguts d'aquest lloc web on figuri expressament la possibilitat de fer-ho, bé mitjançant un text oa través dels símbols de les xarxes socials o mitjans de difusió permesos. Per a aquests casos, la difusió és un acte que apreciem.

No autoritzem qualsevol altre dret sobre aquest lloc o sobre el material publicat. Això vol dir que tots els drets queden reservats.

MINERIA DE DADES
Queda prohibit l'accés a aquest lloc i als continguts que s'hi publiquen mitjançant l'ús de qualsevol tipus de sistema de recol·lecció i còpia automàtica de dades o arxius. Permisos específics Si voleu utilitzar els materials publicats en aquest lloc per a un ús diferent dels autoritzats a l'apartat L'EMPRESA. oa través del correu electrònic: info@myentrada.com

PROTECCIÓ DELS NOSTRES DRETS
Lluitem seriosament i activament contra l'ús no autoritzat d'aquest lloc web i dels publicats materials. La detecció d'un ús no autoritzat per part dels continguts publicats a la nostra web pot comportar l'inici d'accions legals contra vostè, incloent-hi reclamacions econòmiques sense perjudici de l'inici d'un procediment de sol·licitud d'eliminació dels continguts que infringeixin els termes establerts en aquest apartat. Si vostè detecta qualsevol tipus d'ús indegut o no autoritzat dels continguts publicats al nostre lloc web, si us plau informeu-nos via correu electrònic a info@myentrada.com.
Inscriu-te en la nostra newsletter
Inscribirse